ไทย ชลัช

ไทย ชลัช

อ่านไม่ตอบก็ชัดเจนแล้วมั้...
อ่านไม่ตอบก็ชัดเจนแล้วมั้ย ว่าเค้าอยากให้เราไปหาที่บ้าน ความรักก็เหมือนข้าวขาหมู ต้องเอามันด้วย...ถึ...